Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสิริราช
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวสารออนไลน์
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนพัฒนา / เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินงานประจำปี
บริหารงานบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริราชและประพฤติมิชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานประจำปีงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต/แผนอัตรากำลัง/แผนดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ดาวน์โหลด
Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส การทุจริตประพฤติมิชอบ (30 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (25 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (25 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั... (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (25 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม (22 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (22 เม.ย. 2562)
สรุปรายละเอียดผู้ใช้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (07 ม.ค. 2562)
เทศบาลตำบลสิริราชขอเชิญชวนประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว ร่วมปฏิบัติภารกิจ ลำปางสะอาด ใ... (04 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี (03 ม.ค. 2562)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ (28 ธ.ค. 2561)
รายงานผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี 2561 (30 ต.ค. 2561)
เชิญชวนส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท.ต.สิริราช (28 ส.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (24 ม.ค. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ (01 ม.ค. 2561)
งานฉลองซุ้มประตูวัดแม่วะ หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (01 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (01 ธ.ค. 2560)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสิริราช (การชำระภาษีท้องถิ่น) (01 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นร... (13 มิ.ย. 2562)  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน... (06 มี.ค. 2562)  

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาช... (20 ก.พ. 2562)  

โครงการอบรมเยาวชนด้านคุณธ... (18 ก.พ. 2562)

เทศบาลตำบลสิริราชขอเชิญชว... (04 ม.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจ... (03 ม.ค. 2562)

กิจกรรมการป้องกันการเผยแพ... (04 ธ.ค. 2561)

งานประเพณีสลากภัต วัดบ้าน... (28 ต.ค. 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมและจริย... (09 ส.ค. 2561)

การประชาคมระดับตำบลเพื่อเ... (08 ส.ค. 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (08 ส.ค. 2561)

ประชุมประชาคมเพิ่มเติม เป... (29 มี.ค. 2561)

งานฉลองซุ้มประตูวัดแม่วะ ... (01 ม.ค. 2561)

กำหนดการรับชำระภาษีประจำป... (01 ธ.ค. 2560)

ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่... (03 พ.ย. 2560)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิิรรา... (29 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ... (28 มี.ค. 2560)

กิจกรรม วันมาฆบูชา (11 ก.พ. 2560)

ประชุมประชาคมตำบลการจัดทำ... (25 ต.ค. 2559)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (30 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างโครงการขุดวางท่อลอด คสล. บิเวณเหม... (26 ก.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดวางท่อลอด คสล. บริเวณเหม... (26 ก.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... (24 ก.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งบน จากฝายห้วยแม่ทา... (10 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งบน จากฝายห้ว... (10 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลจัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป เหมืองจา... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งบน จากฝายห้ว... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป เหมืองจากนานาย... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งบน จากฝายห้วยแม่ทา... (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านแม่วะ หมู่ที่ 3... (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ว... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง รายงานผลจัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ... (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรา... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างร... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป เหมืองทุ... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (ข... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยแม่วะ (... (27 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป เหมืองทุ... (27 พ.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำแจ้ง (29 ก.พ. 2559)  
น้ำตกห้วยอ้อ (29 ก.พ. 2559)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5420-9581  แฟกซ์ : 0-5420-9581  E-mail : admin@sirirach.go.th

www.facebook.com/sirirach.go.th/
www.sirirach.go.th